<

Welcome to my Weblog

دنيای رياضی
طریقه یافتن معادلات پارامتری هیپو سیکلو ید

با سلام

دایره هایی ای به شعاع  R,r  که r<R  مفروض اند. اگر دایره کوچکتر مماس بر دایره بزرگتر در درون آن شروع به حرکت کند، منحنی حاصل از حرکت یک نقطه از دایره کوچکتر هیپوسیکلویید نام دارد که روش یافتن معادلات پارامتری آن را می توانید با کلیک کردن بر روی کلمه link  ببینید. اگر سوالی در این زمینه داشتید در همین تایپیک می توانید به اطلاع اینجانب برسانید.


هیپو سیکلویید

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٧ - محمودرضا بازرگان زاده
پايگاه کتاب هاي رايگان فارسي روي اينترنت